בקרת כניסה לישוב

כניסה לישוב מבוקרת במערכת חכמה 

פתיחת שער אוטומטית ללא המתנה 

ללא צורך בחיוג למורשים 

 

 

בקרת שערי כניסה לישוב

שער  כניסה לישוב מבוקר ומצולם, זיהוי מספרי רכב
כניסה לחניון מקורה מבוקר
כניסה לחניון פתוח מבוקר

Scoro.Net